Title Image

Dzień skupienia. Limanowa – Stary Sącz

20160910_09064610 września 2016 r. wczesnym rankiem udaliśmy się na doroczny dzień Skupienia do Starosądeckiej Pani – klasztoru Św. Kingi.

Pierwszą Stacją naszego pielgrzymowania była Bazylika Matki Bolesnej w Limanowej. Ks. Stanisław Wojcieszak zapoznał nas z historią cudownego wizerunku – piety, oprowadził po Świątyni ukazując jej piękno i niepowtarzalną atmosferę. Mogliśmy też „ nawiedzić „ najbardziej znane w Europie i Świecie Sanktuaria Maryjne dzięki unikatowej wystawie wizerunków Maryi, mieszczącej się w krużgankach ogrodowych Świątyni.

Opatrzność Boża sprawiła, że znaleźliśmy się w Świątyni Limanowskiej niemal w przededniu 50 rocznicy koronacji cudownego wizerunku oraz 1050 – lecie Chrztu Polski.

W atmosferze modlitwy, śpiewów Godzinek, pieśni Maryjnych zdążaliśmy do celu naszej pielgrzymki, do Starego Sącza – grodu Św. Kingi, położonego u zbiegu dwóch największych sądeckich rzek ; Popradu i Dunajca. W klasztorze Sióstr Klarysek przewodnikiem naszym był p. Kościelny.

Dzięki przychylności sióstr mogliśmy uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej przez naszego asystenta POAK – ks. proboszcza  Kazimierza Klimczaka a także wysłuchać konferencji na temat : Jak konkretnie wracać do źródeł Ewangelii oraz odnajdywać i przekazywać jej nowy sens dla każdego z nas i dla dzisiejszego świata?

Otoczenie zabytkowego klasztoru, duchowa obecność Św. Kingi, barokowa ambona – Drzewo Jessego sprzyjały refleksji nad powołaniem świeckich we współczesnym życiu rodzinnym, społecznym i politycznym.

Następnie udaliśmy się na Starosądeckie błonia gdzie znajduje się jedyny zachowany ołtarz papieski, przy którym 16.06.1999 r. błogosławiona Kinga została kanonizowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Opodal ołtarza nawiedziliśmy Dom Pielgrzyma oraz Diecezjalne Centrum Pielgrzyma im. J.P.II – duchowy pomnik naszego Papieża. Zwiedzanie Muzeum J.P.II, spacer po starosądeckim rynku zakończył nasze pielgrzymowanie.

Chwała Panu za ten dzień.

20160910_085804 20160910_085931 20160910_093559 20160910_111618 20160910_143458 20160910_144616 20160910_144955 20160910_162013

0