Title Image

Zwiastowanie NMP – świętość życia

W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, która przypada 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. Został on ustanowiony przez Epioskopat Polski w 1998 r. jako odpowiedź na wezwanie św. Jana Pawła II w Ewangelium Vitae, aby „kształtować i uwrażliwiać sumienia na niewymierną i nienaruszalną wartość każdego ludzkiego życia.”

 

W ten dzień w całej Polsce odbywają się uroczyste Msze św. podczas których można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.

 

Matka Boża w Fatimie wzywała nas do modlitwy różańcowej, pokuty i zadość uczynienia za grzechy, które ranią Jej serce. Największą raną, którą może zadać człowiek nie tylko Matce Bożej, ale przede wszystkim samemu sobie jest zabójstwo bezbronnego, nienarodzonego dziecka. Stąd inicjatywa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która zrodziła się w Londynie, a w 1992 r. została przeszczepiona do naszego kraju. Do jej rozpowszechnienia w Polsce przyczynił się O. Stanisław Jarosz OSPPE, a w naszej diecezji Państwo Halina i Czesław Chytrowie.

 

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz modlitwy umieszczonej w Deklaracji w intencji dziecka i jego rodziców. Zazwyczaj rozpoczynamy ją od złożenia przyrzeczenia, które jest składane w sposób uroczysty w kościele, właśnie w święto Zwiastowania. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

za www.diecezja.pl

Znalezione obrazy dla zapytania Adopcja dziecka poczetego

Msze św. w naszym kościele w sobotę 25 marca godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Na każdej mszy św. możliwość podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Więcej o duchowej adopcji 

0