Title Image

Powakacyjne spotkanie POAK

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 12.09.2017r

Po przerwie wakacyjnej Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej rozpoczęli comiesięczne spotkania. Jak zawsze spotkanie poprzedziło udział we mszy św. wieczornej, podczas której czytanie i modlitwę wiernych odczytali członkowie AK. Modliliśmy się o siłę i zaangażowanie na rzecz Akcji Katolickiej. Później uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej prowadzonej w naszej parafii w każdy wtorek przez grupę różańcową.
Spotkanie rozpoczęło się krótkim rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza w oparciu o materiały formacyjne Akcji Katolickiej w nawiązaniu do hasła ogłoszonego na bieżący rok „Idźcie i głoście”.

 

Kilka wniosków do przemyślenia w temacie formacji:

  • Każdy z ochrzczonych ma służyć Kościołowi
  • Każdy we wspólnocie Kościoła ma swoje miejsce – swoją misję do spełnienia
  • NIE dla egocentryzmu i egoizmu
  • Odkrywanie charyzmatów, którymi nas Bóg obdarza
  • Mieć otwarte oczy i zaprosić inne osoby do wspólnoty, do zaangażowania

 

Członkowie Akcji Katolickiej zapoznali się z przebiegiem uroczystości, które były 2 września 2017r. w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie, gdzie odbyło się międzydiecezjalne spotkanie kilkuset członków Akcji Katolickiej z archidiecezji krakowskiej tj. diecezji bielsko-żywieckiej, kieleckiej, tarnowskiej i krakowskiej. To spotkanie formacyjne było uczczeniem świętego w stulecie jego śmierci. Sylwetkę i duchowość Brata Alberta przedstawiła siostra ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek.

Z kolei ks. prof. dr hab. Robert Nęcek z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II wygłosił prelekcję nt. granic wolności w sztuce. W sposób błyskotliwy, przystępnym językiem przeprowadził refleksję, którą można streścić w jednym zdaniu: „Tyle wolności – ile prawdy”, ale prawdy opartej na Ewangelii.

Zwieńczeniem spotkania była Msza św. pod przewodnictwem JE Biskupa Jana Szkodonia,
z udziałem asystentów diecezjalnych Akcji Katolickiej. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyli także rodzice Prezydenta RP oraz przedstawiciel władz krajowych Akcji Katolickiej.
Po spotkaniu formacyjnym w ogrodach sanktuarium odbyła się wspólna agapa, którą przygotowali członkowie naszego POAK: panowie Robert i Tomasz Górecki, Marcin Kotek, a pomagała
Pani Kamila Górecka.

 

Na zebraniu omówiono możliwości uaktywnienia udziału parafian w oprawie liturgicznej mszy św. Zaproponowano zebranie takich parafian, którzy włączyliby się do czytania tekstów liturgicznych podczas mszy św. czy śpiewania psalmów. Członkowie Akcji zrobią rozeznanie wśród swoich bliskich, sąsiadów. Liczymy również na to, że zgłoszą się parafianie z poza tego grona.
W dniu 17.09.br (niedziela) podczas mszy św. na rozpoczęcie roku liturgicznego o godz. 1200 oprawą liturgiczną zajmą się przedstawiciele grup apostolskich działających przy naszej parafii.

 

Członkowie Akcji Katolickiej zobowiązali się uczestniczyć w oprawie liturgicznej w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 900.

 

W dniu 1.10.br (niedziela) na mszy św. o godz. 900:za I czytanie odpowiedzialna jest Pani Władysława Gawlik, II czytanie Pani Elżbieta Sowa, modlitwę wiernych Pani Zofia Fedor a dary ofiarne poniesie Pani Janina Łuszczek i Pan Robert Górecki.

 

Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przygotują rozważania i poprowadzą modlitwę różańcową w dniu 10.10 br.Omówiono przygotowania organizacyjne do II Małopolskiego Marszu dla Życia i rodziny pod hasłem: Rodzinie i Życiu TAK!. Marsz odbędzie się 8.10.br w dzień Papieski i rozpocznie się mszą św. w Katedrze Wawelskiej o godzinie 1000 i następnie przejdzie drogą królewską do Rynku Głównego, gdzie nastąpi zakończenie po przemówieniach zaproszonych gości. Swoim patronatem marsz objął J.E. Ks Arcybiskup Marek Jędraszewski i wojewoda małopolski Pan Piotr Ćwik.

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

 

0