Title Image

Książka moim przyjacielem

W październiku 2017 roku mija 15 lat odkąd wznowiona została po długiej przerwie działalność biblioteki parafialnej. Wydarzenie to nastąpiło w pierwszą niedzielę października 2002 roku, a otwarta na nowo biblioteka została uroczyście poświęcona przez ks. Henryka Majkrzaka.

Początkowo księgozbiór biblioteki był niewielki, choć różnorodny. Z upływem lat liczba książek wzrastała dzięki staraniom naszych Duszpasterzy oraz dzięki Ofiarodawcom, którzy oddali do biblioteki własne, nowe i już przeczytane książki. Obecnie księgozbiór liczy ponad 1500 pozycji – książek i czasopism.

Różnorodność tematyki księgozbioru jest bardzo duża, niemniej jednak w celu usystematyzowania tego zasobu, został on podzielony na cztery podstawowe grupy, tj.: teksty do rozważań, biografie (w tym biografie osób świętych i błogosławionych), powieści i opowiadania religijne. Czwartą, najliczniejszą grupę stanowią książki różne, spośród których można wymienić m.in. książki pogłębiające wiedzę o kościele, czy przewodniki po ważnych dla chrześcijanina miejscach, sanktuariach. Ponadto wyodrębnione zostały mniejsze działy zawierające książki dla dzieci, młodzieży oraz książki dotyczące spraw rodziny i wychowania.

Wszystkie książki są bardzo interesujące i zasługują na przeczytanie. Warto przypomnieć przy tej okazji, że systematyczna lektura religijna jest kluczowa dla człowieka, który chce rozwijać się i dojrzewać w wierze. Jest niezbędną pomocą dla człowieka w przybliżaniu się do Pana Boga oraz w budowaniu dobrych relacji międzyludzkich na co dzień.

Biblioteka parafialna mieści się w salce przy bocznym wejściu do kościoła z lewej strony. Biblioteka czynna jest w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od godz. 10.00 do godz. 11.00.
Zapraszam serdecznie do korzystania z biblioteki parafialnej!

Magdalena Sikora

 

 

Przy tej okazji pragniemy podziękować: P. Magdalena Sikora za prowadzenie biblioteki i licznym darczyńcom nowych książek, oraz osobom, które pomagają w bibliotece: P. Krystynie Szczecińskiej i P. Monice Lisowskiej. Dziękujemy wszystkim Czytelnikom uczęszczającym do biblioteki i zapraszamy do korzystania z niej w dalszym ciągu, a także zapraszamy nowych czytelników. Osobom, które należą do biblioteki od początku jej działalności, oraz odznaczyły się przeczytaniem bardzo dużej liczby książek, przyznane zostały dyplomy czytelnika. Są to osoby: P. Henryka Celer, P. Halina Kowalik, P. Cecylia Powroźnik, P. Wanda Sikora, P. Krystyna Szczecińska, P. Maria Tomasiewicz. Serdecznie gratulujemy.

 

 

0