Title Image

Mój pierwszy modlitewnik

Niedziela 12. listopada była przeżywana jako kolny dzień solidarności z Kościołem prześladowanym pod hasłem ” Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Są takie miejsca na świecie, że chrześcijanie nie mogą uczestniczyć we mszy św., nie mogą wyznawać swojej wiary. W tym dniu dzieci naszej parafii, przygotowujące się do I komunii św. otrzymały poświęcone książeczki. Dzieci z rodzicami oraz zgromadzeni wierni mieli okazję pomodlić się za prześladowanych chrześcijan i podziękować Bogu, że mogą swobodnie praktykować swoją wiarę.

 

 

Ksiądz proboszcz zwrócił się do dzieci takimi słowami:
Zanim pobłogosławimy i przekażemy wam książeczki, proszę was, abyście wobec kapłana i waszych rodziców odpowiedziały na pytania:
– Czy chcesz poznać swoje grzechy, żałować za nie, wyznać je na spowiedzi i z nich się poprawić?

– Czy chcesz uczestniczyć we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta, aby coraz bardziej zbliżać się do Pana Jezusa?

– Czy chcesz przyjąć książeczkę i korzystać z niej w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i komunii świętej?

Dzieci wspólnie odpowiadały na postawione pytania „chcę”

 

 

Następnie kapłan zachęcił rodziców do wspólnej modlitwy:
Drodzy rodzice i wszyscy tu zgromadzeni. Módlmy się za te dzieci, które potwierdziły swoje pragnienie walki z grzechem i trwania przy Chrystusie. Prośmy Pana, aby pomógł im zrobić dobry rachunek sumienia, budził w ich sercach żal za grzechy, dawał siły do poprawy. Wypraszajmy im w cichej modlitwie błogosławieństwo Boga.

 

 

 

I zostały wypowiedziane słowa modlitwy:
Błogosławiony jesteś Boże, nasz Ojcze. Ty dajesz człowiekowi łaskę wyzwolenia z grzechu iż zapraszasz go do swojego stołu na ucztę miłości. Racz udzielić swego błogosławieństwa + dzieciom, którym wręczamy dziś książeczki. Pomóż im robić dobry rachunek sumienia, szczerze żałować za grzechy i prosić o przebaczenie. Udziel im łaski, aby w każdą niedzielę i święta gorliwie uczestniczyły we Mszy Świętej, a dzień pierwszej Komunii Świętej niech stanie się dla nich początkiem nowego etapu życia wiary i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Po modlitwie i poświęceniu książeczek. Dzieci otrzymały swój pierwszy modlitewnik, niech im służy w przygotowaniu do sakramentu pokuty i Eucharystii.

 

 

0