Title Image

Spotkanie AK13.02.18

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 13.02.2018r

 

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili udziałem w wieczornej mszy św., odprawionej przez Księdza Proboszcza – Asystenta Kościelnego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, w intencji o pokój wieczny dla tragicznie zmarłej członkini AK Marii Kender. Po mszy św. odmawialiśmy różaniec w intencji naszej parafii rozważając Tajemnicę Bolesną.

 

Spotkanie rozpoczęło się krótkim rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza w oparciu o materiały formacyjne Akcji Katolickiej w nawiązaniu
do hasła ogłoszonego na bieżący rok liturgiczny „Otrzymaliście w darze Ducha Świętego ”.

 

Członkowie Akcji Katolickiej przyjęli Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nr 8 za 2017r. przedstawione przez Zarząd oraz Rozliczenie finansowe za 2017 przedstawione przez skarbnika Panią Krystynę Galos, tym samym udzielając absolutorium Zarządowi. Na spotkaniu zatwierdzone zostało Kalendarium działań POAK nr VIII na 2018r.

 

Członkowie AK zamówili z okazji imienin mszę św. w intencji Księdza Proboszcza Kazimierza Klimczaka naszego Księdza Asystenta na dzień 4.03. godz. 900. Członkowie AK będą uczestniczyć w oprawie liturgicznej mszy św. – I czytanie Pani Elżbieta Sowa, II – czytanie Pani Halina Klimek, modlitwa wiernych – Pan Feliks Fedor, dary ofiarne – Pani Wanda Sikora, Pan Robert Górecki.

 

W związku z zakończeniem posługi kościelnego przez Pana Józefa Majerskiego omówiono sposób podziękowania po mszy św. w dniu 18.02 godz.9 00.

 

Ustalono termin następnego spotkanie na dzień 6.03.br.

Zofia Fedor
Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

0