Title Image

Przekazanie relikwii św. s. Faustyny

Dziękujemy s. Petra Kowalczyk – Matce Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia za decyzję przekazania naszej parafii relikwii (ex ossibus) św. s. Faustyny. Dziękujemy s. Norbercie za wszelką pomoc w przygotowaniu i przekazaniu relikwii. Dziękujemy za wspólną modlitwę i świadectwo obecnym dzisiaj w naszym kościele siostrom a były to: s. Loretta, s. Emilianna i s. Klara. Dziękujemy parafianom zatroskanym o dar relikwii oraz wszystkim dobroczyńcom. Serdeczne Bóg zapłać.

 

Poniżej fragmenty z listu skierowanego do Parafii

 

… Dziękujemy za propagowanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i zaproszenie św. Siostry Faustyny w znaku relikwii do Parafii. Wierzymy, że jej fizyczna i duchowa obecność przyczyni się do głębszego poznania przez Parafian tajemnicy miłosierdzia Bożego, szerzenia Jezusowego orędzia Miłosierdzia, które zapisała w „Dzienniczku”, a także pogłębionej praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazała. Dzięki temu spełni się pragnienie jej serca, o którym pisała: Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga (Dz. 491). Jest to misja moja w tym i przyszłym życiu (Dz. 1325).

 

Niech zatem św. Siostra Faustyna stanie się dla mieszkańców tej Parafii przewodniczką prowadzącą do Boga bogatego w miłosierdzie i pośredniczką w wypraszaniu łask….

 

Życzymy, aby zaproszenie św. Siostry Faustyny przyniosło błogosławione owoce i przyczyniło się do pogłębienia nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego wśród Parafian, czyli stało się stylem ich życia do jakiego zaprasza nas sam Jezus. Niech zatem nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które dzisiaj decyduje o losach świata i poszczególnych osób, stale ożywia duszpasterstwo w tej Parafii. Niech prowadzi wiernych do głębokiej relacji z Panem Jezusem i otwiera na doświadczenie Jego miłosiernej miłości. A obecność św. Siostry Faustyny w cząstce relikwii niech napełni Wasze serca radością, gdyż Pan Jezus powiedział: Ze względu na ciebie udzielam łask całej okolicy (Dz. 719), dla ciebie błogosławię ziemi (Dz. 431).

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia dla Księdza Proboszcza i całej Wspólnoty Parafialnej oraz zapewniamy o naszej modlitwie przed słynącym łaskami obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Z darem modlitwy

s.M.Norberta Ruchała ZMBM

 

Uroczyste przekazanie relikwii św. s. Faustyny miało miejsce w niedzielę 17.10.2021 przed Mszą św. o godz. 7.30.

Fotograf p. Marcin Kotek. Dziękujemy

 

1