Title Image

Słowa wdzięczności

Króluj nam Chryste!!!!

 

Podziękowanie

 

W noc betlejemską Bóg spełnił obietnicę wobec człowieka i świata posyłając Syna, Który stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia. Tą tajemnicą i blaskiem betlejemskiej szopy radujemy się i dzielimy dzisiaj.

 

Pan posyła nas codziennie do świadczenia o Jego bezgranicznej miłości i troski wobec człowieka i całego stworzenia. Wypełniając to posłanie parafianie z osiedli  pod przewodnictwem organizacyjnym dwóch Pań Kaś hojnie obdarowali koniecznymi produktami osoby z naszej wspólnoty parafialnej będące w potrzebie.  Pomoc ta została przygotowana w postaci 25 paczek zawierających w obfitości produkty żywnościowe w tym dla 11 dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej 138. Ponadto 24 seniorów z naszej wspólnoty parafialnej zostało obdarowane upominkami oraz kartkami świątecznymi przygotowanymi przez dzieci z Przedszkola Brykające Tygrysy.  Wszyscy obdarowani otrzymali opłatek i życzenia świąteczne od Duszpasterzy i Parafian wypisane przez członków AK na kartkach świątecznych wykonanych w poprzednich latach przez dzieci ze Szkoły Podstawowej 138. W pakowaniu paczek i upominków dla seniorów z radością pomagali nam dziewczęta i chłopcy z klasy VIIIB Szkoły Podstawowej 138. Młodzież ta pod przewodnictwem Księdza Marka doręczyła upominki świąteczne seniorom. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej dostarczyli obdarowanym paczki przy pomocy  pedagoga szkolnego Pani Iwony Hofman. W wymiarze duchowym i organizacyjnym wspomagał, czuwał i dzielił się z nami radością Ksiądz Proboszcz.

 

Wyrażam ogromną wdzięczność Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się  do wykonania tego dzieła. Bardzo to jest budując, że w naszej wspólnocie są wciąż ludzie,  którzy odpowiadają w sposób ofiarny, spontaniczny na potrzeby drugiego człowieka.  Nas organizatorów motywuje to do dalszej pracy.

 

Życzę niech narodzony we wspólnocie ludzkiej Chrystus błogosławi Wszystkim i obdarza zdrowiem oraz potrzebnymi łaskami w naszych działaniach; a przez przemożne wstawiennictwo Maryi Matki Bożej Nieustającej Pomocy i za przyczyną  Świętego Jana Pawła II. w Nowym 2023 Roku udzieli wszelkiej pomyślności.

 

Zofia Fedor

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

 

 

Kraków Mydlniki 22.12.2022r

 

Tu możemy zobaczyć zdjęcia

0