Title Image

Święto Akcji Katolickiej

26 listopada 2023r w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Katedra Wawelska zgromadziła członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Archidiecezji Krakowskiej. Mszę Świętą koncelebrował abp Marek Jędraszewski, bp Robert Chrząszcz, przedstawiciele kapituły oraz wielu kapłanów. Po zakończeniu Eucharystii młodzież wraz z rodzinami zostały zaproszone do Krakowskiego Seminarium Duchownego, natomiast członkowie Akcji Katolickiej ze Wzgórza Wawelskiego udali się do Auli Księży Misjonarzy przy ul. Stradom. Przy Krzyżu Katyńskim złożono kwiaty a Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej ks. Mirosław Dziedzic poprowadził modlitwę za Ojczyznę i poległych w obronie Polski. Podczas marszu śpiewano pieśni religijne. Po gorącej herbacie i kawie nastąpiła druga część obchodów. Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Pani Grażyna Kominek powitała zebranych a szczególnie ks. prof. Roberta Nęcka.

 

Za zaangażowanie i pracę w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej zostało nagrodzonych wielu członków a w tej grupie wyróżnione zostały trzy osoby z naszego oddziału:pani Anna Kotek, pan Robert, pan Feliks Fedor.

 

Ksiądz Asystent Mirosław Dzieci w ramach formacji nawiązał do homilii ks abp Marka Jędraszewskiego wygłoszonej podczas mszy św. na Wawelu. Kaznodzieja szczególnie zaakcentował rolę katolików świeckich zarówno w Europie jak i w Polsce. Ks Asystent zwrócił uwagę, że praca w Akcji Katolickiej ma służyć kościołowi, społeczeństwu a przede wszystkim  przez świętość do zbawienia członków. Podsumowaniem rozważań był przytoczony wiersz Kazimierza Dąbrowkiego wybitnego psychiatry pt: „Posłanie do Nadwrażliwych” oraz odmówienie litanii do Polskiego Anioła Stróżą jakże pożądanej w obecnych czasach.

 

Prezes Prezes poinformowała o zebraniu oraz o planowanej na wiosnę dwudniowej pielgrzymce do Markowej, Strachociny i Kalwarii Pacławskiej .Wspólnym odśpiewaniem Hymnu Króluj nam Chryste oraz Barki zakończyliśmy obchody święta patronalnego.

 

Krystyna Piotrowska

Zofia Fedor

 

Więcej zdjęć na: https://www.flickr.com/photos/158730994@N05/albums/72177720312937890

0