Title Image

AK szkołą świętość i apostolstwa

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 14.02.2017r
Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej comiesięczne spotkanie poprzedzili udziałem we mszy św. a następnie uczestniczyli w modlitwie różańcowej prowadzonej przez Księdza Proboszcza w czasie przejścia procesyjnego do Kapliczki Św. Cyryla i Metodego.

 

Spotkanie rozpoczęło się krótkim rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza w oparciu o materiały formacyjne Akcji Katolickiej.

 

Omówiono wyjazd do Wadowic w dnia 25 lutego do Bazyliki Ofiarowania NMP , gdzie będzie odprawiona msza św. i oddanie czci Relikwiom Świętego Jana Pawła II, które podarowane zostały Akcji Katolickiej Archidiecezji Karkowskiej.

 

Omówiono Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2016 r. oraz zostało zaproponowane Kalendarium działań na bieżący rok.

 

Zofia Fedor
Prezes POAK 8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kilka wniosków i postulatów z konferencji np. „Konieczność świadectwa ludzi wierzących we współczesnym święcie”   

Obowiązkiem Kościoła jest głoszenie Ewangelii człowiekowi w każdej epoce. Głosić przez świadectwo życia.

  1. Być prawdziwym świadkiem Chrystusa to znać naukę Chrystusa, rozumieć ją i umieć przekazywać innym.
  2. Przykładem życia świadczyć o Jego istnieniu.
  3. Ludzi chcą widzieć, że to, co im mówimy realizujemy w swoim życiu.
  4. Świadek bardziej słucha Boga niż ludzi.
  5. Nie mogę się wstydzić swojej wiary. Odwaga wyznawania wiary. Moc od Ducha Świętego.
  6. Nie odstępuję od Boga w trudnych chwilach życia.
  7. Świadectwo naszego życia (sumienność, uczciwość, pracowitość …)
  8. Apostolstwo
  9. Świadek Chrystusa żyje w prawdzie.
  10. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa.
0