Title Image
3

Historia do 2000

Mydlniki należały do parafii Św. Szczepana w Krakowie.   1913 Wizyta Bpa krakowskiego Księcia Stefana Sapiehy i ustanowienie kaplicy w dawnej karczmie w Mydlnikach, którą na potrzeby przeznaczył prof. UJ Kazimierz Rogoyski, kierownik Zakładu Doświadczalnego. 15 VIII 1914 r. Pierwszą Mszę Św. odprawił w kaplicy…

1

Jubileusz 100-lecia Duszpasterstwa

W dniach 14 i 15 sierpnia 2014 roku nasza wspólnota świętowała jubileusz 100-lecia Duszpasterstwa. Rocznica ta była ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty parafialnej. Czcigodny Księże Janie, Proboszczu naszej Mydlnickiej Parafii. Przeżyliśmy w ostatnich dniach wspaniałe historyczne chwile związane z obchodami 100-lecia duszpasterstwa w naszej parafii….

0

Poświęcenie kolejnych elementów kościoła

Biskup Albin Małysiak poświęcił dzwonnicę z udziałem delegacji Francuzów. Ustanowienie i poświęcenie Drogi Krzyżowej pędzla Marii Pabisiak przez kardynała Franciszka Macharskiego. Rozbudowano fabrykę Alpha, ks. dr Stefan Dobrzanowski poświęcił nowe hale produkcyjne.     < Powrót  

0

Poświęcenie dzwonów

Kardynał Franciszek Macharski poświęcił dzwony z udziałem konsula francuskiego i delegacji fundatorów z Paryża. Delegacja liczyła 50 osób.     < Powrót  

0

Poświęcenie nawy głównej kościoła

Odbyło się uroczyste poświęcenie nawy głównej kościoła. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Stanisław Smoleński. Przy przygotowaniu nawy głównej prace malarskie wykonał Pan Kania, instalację elektryczną Michał Kominiak, drzwi zewnętrzne Aleksander Chwastek.     < Powrót  

0

Wmurowanie aktu fundacyjnego

Poświęcono uroczyście krzyż szczytowy świątyni i wmurowano akt fundacyjny wypisany przez Pana Młodzianowskiego, na którym ofiarni parafianie złożyli swoje podpisy w liczbie 142 osoby.     < Powrót  

0

Pierwsze Misje parafialne

Pierwsze Misje parafialne prowadzone przez O. Czesława (administratora parafii Bronowice Wielkie) oraz O. Waleriana z klasztoru OO. Reformatów w Gdańsku.     < Powrót  

0

Pierwsza wizytacja parafii

Pierwsza wizytacja parafii przez Biskupa Franciszka Jopa, Wikariusza Kapituły Archidiecezji Krakowskiej, który jednocześnie udzielił sakramentu bierzmowania.     < Powrót  

0

Utworzenie parafii

Po likwidacji Domu Dziecka mieszczącego się w pałacu starano się wydzierżawić lokal na potrzeby parafii. Ówczesny wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz udzielił na to milczącej zgody. Dekretem z dnia 19 stycznia 1951 r. utworzono parafię w Mydlnikach. W tygodniu między niedzielą czarną a niedzielą palmową przeniesiono…

0

Okres II wojny światowej

Kaplicę obsługiwali OO. Kapucyni z Olszanicy, którzy jednocześnie uczyli religii. W kaplicy był przechowywany Najświętszy Sakrament. Mszę Św. odprawiano w niedzielę i w czwartek.     < Powrót  

0

Okres międzywojenny

W okresie międzywojennym kaplicę obsługiwali kapłani z parafii Św. Szczepana. w tym okresie bardzo uroczyście obchodzono Uroczystość Bożego Ciała. Ołtarze ustawiono: pierwszy u Franciszka Banduły, drugi przy domu Bronisława Klimy, trzeci u Józefa Ptaka, a czwarty w bramie Zakładu Doświadczalnego.       < Powrót…

0

Odprawienie pierwszej mszy świętej

Pierwszą Mszę Św. odprawił w kaplicy ks. Józef Niemczyński-notariusz biskupi, po poświęceniu obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwszym kościelnym został Jan Motyl a następnie Andrzej Sikora. W czasie I wojny światowej kaplicę obsługiwali księża misjonarze z Czarnej Wsi. Odprawiano nabożeństwa, udzielono kilku chrztów i zawarto…

0

Ustanowienie kaplicy w Mydlnikach

Wizyta Bpa krakowskiego Księcia Stefana Sapiehy i ustanowienie kaplicy w dawnej karczmie w Mydlnikach, którą na potrzeby przeznaczył prof. UJ Kazimierz Rogoyski, kierownik Zakładu Doświadczalnego.     < Powrót