Title Image

Litania do Zmartwychwstałego

Modlitwa na czas oktawy oraz okresu wielkanocnego.

Kyrie eleison Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

 • Jezu, Odkupicielu ludzkości, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, Zwycięzco grzechu i szatana, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, triumfujący nad śmiercią, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, święty i sprawiedliwy, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, Zmartwychwstanie i Życie, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, Dawco łaski, zmiłuj się nad nami
 • Jezu, Sędzio świata, zmiłuj się nad nami
 • Który położyłeś życie za owce swoje, zmiłuj się nad nami
 • Który zmartwychwstałeś na trzeci dzień, zmiłuj się nad nami
 • Który ukazałeś się swoim wybranym, zmiłuj się nad nami
 • Nawiedzając Twą błogosławioną Matkę, zmiłuj się nad nami
 • Ukazując się Magdalenie, gdy płakała, zmiłuj się nad nami
 • Posyłając Twych aniołów do pobożnych niewiast, zmiłuj się nad nami
 • Pocieszając Jedenastu, zmiłuj się nad nami
 • Mówiąc im: „Pokój”, zmiłuj się nad nami
 • Tchnąc na nich Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami
 • Umacniając wiarę Tomasza, zmiłuj się nad nami
 • Powierzając swą owczarnię Piotrowi, zmiłuj się nad nami
 • Głosząc Królestwo Boże, zmiłuj się nad nami
 • My, grzeszni, błagamy Cię, usłysz nas, zmiłuj się nad nami
 • Abyśmy kroczyli w nowości życia, zmiłuj się nad nami
 • Abyśmy mogli wzrastać w wiedzy o Tobie, zmiłuj się nad nami
 • Abyśmy mogli wzrastać w łasce, zmiłuj się nad nami
 • Abyśmy zawsze mieli chleb żywota, zmiłuj się nad nami
 • Abyśmy umieli wytrwać do końca, zmiłuj się nad nami
 • Abyśmy mogli z ufnością patrzeć na Ciebie, gdy przyjdziesz, zmiłuj się nad nami
 • Abyśmy z radością oglądali Twe oblicze, zmiłuj się nad nami
 • Abyśmy na sądzie zostali umieszczeni po prawicy Twojej, zmiłuj się nad nami
 • Abyśmy byli razem ze świętymi, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja
Zmartwychwstał naprawdę i ukazał się Szymonowi, Alleluja

Módlmy się: O Boże, który prze Twego Jednorodzonego syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś przed nami drogę do życia wiecznego, racz, błagamy Cię, tak umocnić nas swą łaską, abyśmy we wszystkich naszych sprawach kroczyli śladem tych, którzy zostali odkupieni z grzechów, przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0